English
English
Valoo Your Equity הצטרפו לקהילה של Valoo והתחילו לממש נכסים בחברות פרטיות
שותפים להצלחה
( ( ) )
Nikkei 225
Nasdaq
דאוג׳ונס Dow Jones
S&P 500
Vix

איך זה עובד?

פרסום ותקשורת

המשקיעים של Valoo הם משקיעים מוסדיים או כשירים בלבד. המידע המוצג באתר אינו מהווה הצעת ניירות ערך או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, אלא פרסום והצגה כלליים ועקרוניים בלבד. כל הצעה לרכישת ניירות ערך תעשה ל- 35 ניצעים לכל היותר, וכן, למשקיעים מסווגים, אשר ייבחרו בהליך משא ומתן בין המוכר לרוכש ניירות הערך, על פי סעיפים 15(א)(1), 15(א)(4) ו- 15(א)(7) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. אין באמור באתר כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו של כל אדם. הצעה ורכישה של ניירות ערך באתר, תיעשינה על בסיס מסמכים מלאים ומפורטים בין הצדדים לעסקה. לפרטים אודות הסיכונים הכרוכים ברכישת ניירות ערך, ראה תנאי שימוש.

לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות

אני רוצה להצטרף לקהילה של Valoo

תודה על פנייתך
אחד מנציגינו יחזור אליך בהקדם

המשקיעים של Valoo הם משקיעים מוסדיים או כשירים בלבד. המידע המוצג באתר אינו מהווה הצעת ניירות ערך או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, אלא פרסום והצגה כלליים ועקרוניים בלבד. כל הצעה לרכישת ניירות ערך תעשה ל- 35 ניצעים לכל היותר, וכן, למשקיעים מסווגים, אשר ייבחרו בהליך משא ומתן בין המוכר לרוכש ניירות הערך, על פי סעיפים 15(א)(1), 15(א)(4) ו- 15(א)(7) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. אין באמור באתר כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו של כל אדם. הצעה ורכישה של ניירות ערך באתר, תיעשינה על בסיס מסמכים מלאים ומפורטים בין הצדדים לעסקה. לפרטים אודות הסיכונים הכרוכים ברכישת ניירות ערך, ראה תנאי שימוש.

לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות